Tag Archives: tombo ngantuk

Gratisan !!!

7 Nov

Ning Jupe budhal lungo nang dokter, sing ndisek tau loro kopok wes waras (wocoen judul NGENTUTAN …!), saiki kupinge Ning Jupe sing sebelah kiwo kelebon kacang ijo gak isok metu maneh. Sakwise sampek nang dokter ….

“Kenek opo maneh sampean Ning… mosok saben loro kok mesti kupinge, sampean apaknoae kacang ijoe sampek melbu kuping ?” takon doktere rodok heran. “Hihihihi … ojok ngono tah dokter … isin aku, wong loro kok malah di poyoki … saiki sing penting yok opo carane kacang ijo nang kupingku iki isok sampean jupuk !” jare ning Jupe cengar-cengir. “Lek tak inceng ketoke rodok angel dijupuk iki ning … masalahe keciliken dadi rodok angel.” Jare doktere ambek nginceng kupinge ning Jupe. “Lha terus yok opo loh dokter .. mosok dijarnoae ?” sahut ning Jupe kuatir. “Yo isok dijupuk tapi kudu dioperasi “ jare doktere. “Yo wes gak popo loh ndang di operasi !” sahut Ning Jupe pegel. “Yo wes tapi regone operasi iku larang, yok opo gelem tah sampean … kiro2 rong jutaan .” jare doktere nawari. “waduh dokter ga onok sing gratisan tah … wong atase cuman jupuk kacang ijoae sampek rong juta … aku bayar sampean perikso thok ae gak popo!” jare ning Jupe masang rai melas. “Yo weslah gak popo gratis tapi sampean kudu sabar soale rodok suwe … jenenge ae gratisan !” sahut doktere ambek gantian nyindir. “Okelah gak popo masiyo rodok suwe sing penting lak gratis !” jare ning Jupe sumringah. “Trus yok opo carane jupuk kacang ijo nang kupingku iki dokter ?” takon ning Jupe semangat.”Siapno banyu anget nang omah ga usah akeh2, trus saben isuk kuping kiwo sampean tetesono banyu kiro2 telung tetesae, trus bengine rong tetesae …. Iku kudu sampek semingguan netesine” jare doktere serius nerangno. “Wadoh cek suwene dokter sampek semingguan … trus lek wes seminggu yok opo carane jupuke ?” takon ning Jupe penasaran. Doktere nyauti nerangno carane “Yo ngene iki ning lek gratisan mesti kudu sabar, … yo lek wes seminggu kacang ijoe nang kuping sampean mesti wes dadi cambah … yo tinggal ditarikae cambahe !”

 

Cerita dan tokoh ini hanya rekaan semata dan disunting dari beberapa sumber,jika ada kesamaan tokoh dan cerita mohon maaf sebesar-besarnya karena ini hanya bagi-bagi senyum semata.

Note : “Jangan pipis sembarangan”

Advertisements

Diuber ASU …. !!!

26 Jul

Sore-sore dino sabtu Cak Mu’ali moleh kerjo langsung marani cak Mukidi pas deweke ketok cangkruk nang warung kopi pucuke gang. Cak Mu’ali ketok mengghos-mengghos sampek klambine ambek clonone teles gobyos. “Loh cak kenek opo sampean kok ndromos kabeh ngono …. Mari olah raga tah?” takon cak Mukidi. “Kenthir koen iku Diii …. Mosok olah raga nggawe jas ambek dasi nyetil ngene …!!” saut cak Mu’ali jek tetep mengghos-mengghos ambek ngelapi kringete. “Lha terus kenek opo loh .. kok sampek gobyos ngono ..?” takon cak Mukidi penasaran. “Iku mau aku pas mari mudhun teko bemo pinggir dalan gede ngarepan kono … aku mlaku mlipir pinggir dalan … lha pas nang ngarep omah cet Ijo aku ndelok ono asu telu gede-gede ireng pisan ditaleni nang pager … aku tolah toleh asune kok ga onok sing njogo pikirku…” jare cak Mu’ali mulai crito. “Trus arep sampean apakno asu telu iku mau ?” takon cak Mukidi mulai penasaran. “Yo aku akhire kepingin nggarai asu iku mau … mumpung ditaleni … kapan maneh isok nggarai asu telu gede-gede sangar ireng pisan..!!” jare cak Mu’ali ambek menthelengi prawakane cak Mukidi. “Tak garai tak sogrok-sogrok asu sing siji ambek gothek silite …. Asu sing keloro tak kileni kupinge ambek pucuke gothek … asu sing ketelu tak thuthuk ndase … “ jare cak Mu’ali. “Walah sampean kok cek nganggure nggarai asu …. Mending mijeti akuae … terus mari ngono yok opo cak ?“ takon cak Mukidi ambek mringis. “Maringono asu telu iku mau njenggong buanter ambek mencolot-mencolot … lha kok tibake taline ucul teko pagere … gak suwe asu telu iku mau langsung mlayu ambek mringis ndudokno untune lincip-lincip …. Yo aku melok mlayu pisan … wes mlayu sak banter-bantere …. tapi yo kok untunge asu telu mau iku mlayu kepleset-pleset terus dadine ga isok ngejar aku” Jare cak Mu’ali. “Waduuh akhire yok opo cak kok sampean isok lolos ga dicokot asu telu iku mau ?” takon cak Mukidi tambah penasaran. “Yo untunge onok wit pencit ga adoh teko omah ijo mau … langsungae aku mencolot menek wit pencit iku … asune cuman njenggong nang nisor ga isok munggah….”jare cak Mu’ali. “walahh cak onok-onokae sampean iku … umpomo aku sing dikejar asu telu ganas-ganas iku mau mesti wes kepoyoh-poyoh ambek kecirit-cirit ga karuan cak !!” jare cak Mukidi ambek mrinding. Cak Mu’ali nyauti  “Loh aku yo koyok ngono Diiii …. prosomu asu telu mau kepleset opo …????”

 

 

Cerita dan tokoh ini hanya rekaan semata dan disunting dari beberapa sumber,jika ada kesamaan tokoh dan cerita mohon maaf sebesar-besarnya karena ini hanya bagi-bagi senyum semata.

Note : “Jangan pipis sembarangan”

TELAT … !!!

3 Jun

Sakwijine dino isuk-isuk nang perumahan daerah babat jerawat suroboyo sebelah kulon mentok …, ning Jupe ngomong nang cak Mu’ali bojone lek deweke meteng, “cak Mu’ali aku telat sak ulan loh…tapi sampean ojok ngomong sopo-sopo loh yo….engkok isin lek gak sido meteng..!” jare ning Jupe ngilingno nang cak Mu’ali bojone.

Mene isuke, onok cak Kusen petugas PLN sing biasa nagih listrik ngethok lawang. Sak wise dibukakno karo ning Jupe, “ Buk sampeyan telat sak ulan..!” jare cak Kusen nagih listrik nang ning Jupe. “ Heeh…sampeyan kok eroh lek aku telat sak ulan ??” takon ning Jupe ambek heran. “ Aku duwe cathetane loh buk..” jare cak Kusen ambek mbukak buku tagihan listrik.

Mene awane cak Mu’ali morang-moring nang kantor pembayaran listrik sak wise diomeli bojone kok sampek onok sing ngerti lek deweke telat sak ulan. Ketepakan ketemu ambek cak Kusen sing wingi nagih nang omahe cak Mu’ali. “Yok opo iki … sampeyan kok ngerti lek bojoku telat sak ulan ???” jare cak Mu’ali ambek mentheleng. “ Sabar pak … Lek sampeyan kepingin cathetane dihapus…sampeyan tinggal mbayarae nang kene” jare cak Kusen rodok bijak thithik.    “ Lha lek aku gak gelem mbayar kate laopo koen !!” bengok cak Mu’ali rodok mangkel ambek nglinthing lengene klambi. “ Yo nggone sampeyan tak pedhot..!” jare cak Kusen tenang ambek nyekel gunting diobah-obahno. “Lha lek nggonku mbhok pedhot…bojoku nang omah nggawe opoo Heee !!” jare cak Mu’ali tambah gregeten ndelok prejengane cak Kusen sing ngeyel. “Yo bojone sampeyan kan isok nggawe lilin..” jare cak Kusen kalem.

Cerita dan tokoh ini hanya rekaan semata dan disunting dari beberapa sumber,jika ada kesamaan tokoh dan cerita mohon maaf sebesar-besarnya karena ini hanya bagi-bagi senyum semata.

Note : “Jangan pipis sembarangan”

%d bloggers like this: