Gratisan !!!

7 Nov

Ning Jupe budhal lungo nang dokter, sing ndisek tau loro kopok wes waras (wocoen judul NGENTUTAN …!), saiki kupinge Ning Jupe sing sebelah kiwo kelebon kacang ijo gak isok metu maneh. Sakwise sampek nang dokter ….

“Kenek opo maneh sampean Ning… mosok saben loro kok mesti kupinge, sampean apaknoae kacang ijoe sampek melbu kuping ?” takon doktere rodok heran. “Hihihihi … ojok ngono tah dokter … isin aku, wong loro kok malah di poyoki … saiki sing penting yok opo carane kacang ijo nang kupingku iki isok sampean jupuk !” jare ning Jupe cengar-cengir. “Lek tak inceng ketoke rodok angel dijupuk iki ning … masalahe keciliken dadi rodok angel.” Jare doktere ambek nginceng kupinge ning Jupe. “Lha terus yok opo loh dokter .. mosok dijarnoae ?” sahut ning Jupe kuatir. “Yo isok dijupuk tapi kudu dioperasi “ jare doktere. “Yo wes gak popo loh ndang di operasi !” sahut Ning Jupe pegel. “Yo wes tapi regone operasi iku larang, yok opo gelem tah sampean … kiro2 rong jutaan .” jare doktere nawari. “waduh dokter ga onok sing gratisan tah … wong atase cuman jupuk kacang ijoae sampek rong juta … aku bayar sampean perikso thok ae gak popo!” jare ning Jupe masang rai melas. “Yo weslah gak popo gratis tapi sampean kudu sabar soale rodok suwe … jenenge ae gratisan !” sahut doktere ambek gantian nyindir. “Okelah gak popo masiyo rodok suwe sing penting lak gratis !” jare ning Jupe sumringah. “Trus yok opo carane jupuk kacang ijo nang kupingku iki dokter ?” takon ning Jupe semangat.”Siapno banyu anget nang omah ga usah akeh2, trus saben isuk kuping kiwo sampean tetesono banyu kiro2 telung tetesae, trus bengine rong tetesae …. Iku kudu sampek semingguan netesine” jare doktere serius nerangno. “Wadoh cek suwene dokter sampek semingguan … trus lek wes seminggu yok opo carane jupuke ?” takon ning Jupe penasaran. Doktere nyauti nerangno carane “Yo ngene iki ning lek gratisan mesti kudu sabar, … yo lek wes seminggu kacang ijoe nang kuping sampean mesti wes dadi cambah … yo tinggal ditarikae cambahe !”

 

Cerita dan tokoh ini hanya rekaan semata dan disunting dari beberapa sumber,jika ada kesamaan tokoh dan cerita mohon maaf sebesar-besarnya karena ini hanya bagi-bagi senyum semata.

Note : “Jangan pipis sembarangan”

Advertisements

Diuber ASU …. !!!

26 Jul

Sore-sore dino sabtu Cak Mu’ali moleh kerjo langsung marani cak Mukidi pas deweke ketok cangkruk nang warung kopi pucuke gang. Cak Mu’ali ketok mengghos-mengghos sampek klambine ambek clonone teles gobyos. “Loh cak kenek opo sampean kok ndromos kabeh ngono …. Mari olah raga tah?” takon cak Mukidi. “Kenthir koen iku Diii …. Mosok olah raga nggawe jas ambek dasi nyetil ngene …!!” saut cak Mu’ali jek tetep mengghos-mengghos ambek ngelapi kringete. “Lha terus kenek opo loh .. kok sampek gobyos ngono ..?” takon cak Mukidi penasaran. “Iku mau aku pas mari mudhun teko bemo pinggir dalan gede ngarepan kono … aku mlaku mlipir pinggir dalan … lha pas nang ngarep omah cet Ijo aku ndelok ono asu telu gede-gede ireng pisan ditaleni nang pager … aku tolah toleh asune kok ga onok sing njogo pikirku…” jare cak Mu’ali mulai crito. “Trus arep sampean apakno asu telu iku mau ?” takon cak Mukidi mulai penasaran. “Yo aku akhire kepingin nggarai asu iku mau … mumpung ditaleni … kapan maneh isok nggarai asu telu gede-gede sangar ireng pisan..!!” jare cak Mu’ali ambek menthelengi prawakane cak Mukidi. “Tak garai tak sogrok-sogrok asu sing siji ambek gothek silite …. Asu sing keloro tak kileni kupinge ambek pucuke gothek … asu sing ketelu tak thuthuk ndase … “ jare cak Mu’ali. “Walah sampean kok cek nganggure nggarai asu …. Mending mijeti akuae … terus mari ngono yok opo cak ?“ takon cak Mukidi ambek mringis. “Maringono asu telu iku mau njenggong buanter ambek mencolot-mencolot … lha kok tibake taline ucul teko pagere … gak suwe asu telu iku mau langsung mlayu ambek mringis ndudokno untune lincip-lincip …. Yo aku melok mlayu pisan … wes mlayu sak banter-bantere …. tapi yo kok untunge asu telu mau iku mlayu kepleset-pleset terus dadine ga isok ngejar aku” Jare cak Mu’ali. “Waduuh akhire yok opo cak kok sampean isok lolos ga dicokot asu telu iku mau ?” takon cak Mukidi tambah penasaran. “Yo untunge onok wit pencit ga adoh teko omah ijo mau … langsungae aku mencolot menek wit pencit iku … asune cuman njenggong nang nisor ga isok munggah….”jare cak Mu’ali. “walahh cak onok-onokae sampean iku … umpomo aku sing dikejar asu telu ganas-ganas iku mau mesti wes kepoyoh-poyoh ambek kecirit-cirit ga karuan cak !!” jare cak Mukidi ambek mrinding. Cak Mu’ali nyauti  “Loh aku yo koyok ngono Diiii …. prosomu asu telu mau kepleset opo …????”

 

 

Cerita dan tokoh ini hanya rekaan semata dan disunting dari beberapa sumber,jika ada kesamaan tokoh dan cerita mohon maaf sebesar-besarnya karena ini hanya bagi-bagi senyum semata.

Note : “Jangan pipis sembarangan”

TARZAN Suroboyo …!!!

7 Jul

Tibakno ndisek Tarzan dhuwe dhulur kembar, sing siji yo Tarzan iku pas jek bayek ceblok teko montor muluk nyungsep nang alas Afrika, lha dhulur kembarane ceblok nyungsep nang alas Kinco daerah Suroboyo Kulon. Kembarane Tarzan iku jenenge Markazan biasane diceluk konco-koncone cakZan.  Nang alas Kinco cakZan gumbhul ambek koncone sing jenenge Bedhes ambek Munyuk. Sak wijine dino koncone iku mau ngrasani cakZan, “Nyuk … munyuk !!! jare Bedhes ambek njawil munyuk pas asik mangan gedhang. “Lapo dhes … koen nggangguae .. iki lagi enak-enak mangan gedhang he …”sahut Munyuk ambek kecapan. “Sektalah lek dipikir-pikir kenek opo kok koncone kene cakZan iku kok nggawe kathok … padahal kene wong loro mudoh kabeh ?” takon Bedhes nang Munyuk penasaran. “Wah iyo-yo … kok aku gak nggatekno … lapo kok cakZan iku nggawe kathok … isisss eh isin bek’e” jare Munyuk ambek garuk-garuk keleke. “Nahhh mumpung iki cakZan pas adhus nang kali yok opo lek kene ngincengae … ono rahasiman eh rahasia opo nang kathoke cakZan … mergo isin opo nyimpen panganan cek kene gak ngerti … dasar medhit cakZan !!!” jare Bedhes rodok nggrundhel.

Akhire Bedhes karo Munyuk bandhulan … glantongan nang wit-witan … sampek akhire teko kali Banyu Urip sing biasane digawe adhus cakZan. “sssstttttt … ojok rame-rame Nyuk … iku loh ketok cakZan pas adhus … deloken tah kathoke disampirno nang watu kali….”jare Bedhes. “kesempatan iki dighawe nginceng cakZan pas gak nggawe kathok” jare Munyuk sumringah. Bareng rodhok suwe akhire ketok cakZan mudoh blejet ambek slulup … pas mentas mari adhus arep njukuk kathoke, koncone cakZan Bedhes karo Munyuk langsung metu ambek ngagheti cakZan. “Ciiiillllluuuuukkk Bhhhaaaaadhallllaaaaaa …..!!!! Bedhes karo Munyuk mbengok bareng. “Jangkriik … kaget aku …. Lapoae koen iku mlipir nang suket-suket terus ngagheti aku !!” jare cakZan ambek njingkat. “Hwahahahahhahaha ….  Wkkkkkkkkk ….!!!!” Bedhes ambek Munyuk ngguyu kemekel pas ndelok cakZan mudoh. “Lapo koen ngghuyu ngakak .. onok sing aneh tah?” jare cakZan heran. Akhire Bedhes ambek Munyuk wes ngerti kenek opo kok cakZan nggawe kathok “Hwahahaha pantesan saben dhino koen tak delok kok mesti nggawe kathok isisss eh isssiin tah hwahahaha …. Tibake koen dhuwe buntut nang ngarep gundhek pisan !!!”

 

Cerita dan tokoh ini hanya rekaan semata dan disunting dari beberapa sumber,jika ada kesamaan tokoh dan cerita mohon maaf sebesar-besarnya karena ini hanya bagi-bagi senyum semata.

Note : “Jangan pipis sembarangan”

%d bloggers like this: